Verklaring van wettelijke samenwoning

Maak hier je afspraak

Wettelijk samenwonen biedt - naast het huwelijk - een mogelijkheid om officieel samen te wonen onder een juridische bescherming.

Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk, je kan bijvoorbeeld wettelijk samenwonen met jouw moeder, jouw broer, een vriend(in), …

De verklaring van wettelijk samenwonen is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. Deze verklaring wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en geregistreerd in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

In principe kan iedereen wettelijk samenwonen.

Er zijn echter drie voorwaarden om een verklaring van wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:

  • Je moet op hetzelfde adres wonen.
  • Je mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders.
  • Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijke samenwoning kunnen afleggen.
Kosten

kosteloos

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaarten van beide personen

  • voor personen met een andere nationaliteit is het mogelijk dat er bijkomende stukken gevraagd worden (bv. een bewijs van burgerlijke staat en geboorteakte) 

Voldoen beide personen aan alle voorwaarden dan wordt de verklaring van wettelijk samenwonen direct opgesteld. Je krijgt een afdruk van de verklaring mee.

Extra informatie

Maak hiervoor een afspraak bij dienst Burgerzaken.