Verlies van reispas

Meld het verlies van jouw reispas zo snel mogelijk bij de politie. Vooral bij diefstal maakt de dief er wellicht misbruik van.

Het verlies van een reispas aangeven bij de politie leidt niet automatisch tot een vervanging. Je moet  hiervoor zelf een nieuwe aan te vragen bij de dienst Bevolking. Maak hiervoor een afspraak.

Maak hier je afspraak

Kosten

gewone procedure volwassene : 72 euro

gewone procedure -18 j : 36 euro

spoedprocedure volwassene : 247 euro

spoedprocedure -18 j : 211 euro

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto die voldoet aan de vereisten voor een biometrisch paspoort
  • attest van verlies
Extra informatie