Wilsbeschikking met betrekking tot de orgaantransplantatie

Maak hier je afspraak

Eén orgaandonor kan tot acht levens redden.

Steeds meer mensen laten zich registreren als donor. Toch wachten er in ons land nog altijd 1.200 patiënten op een geschikte donor. Voorkom dat je naaste familieleden na je dood voor een moeilijke keuze staan en laat je vooraf registreren.

Bij iedere Belg kunnen na zijn overlijden organen of weefsels weggenomen worden. We spreken hier van een stilzwijgende toestemming omdat iedereen die zich vooraf niet verzet, bereid wordt geacht organen af te staan na zijn/haar dood. De familieleden van de eerste graad (ouders, echtgenoot) kunnen hier nog verzet tegen aantekenen.

Je kan dus kiezen voor een uitdrukkelijk verzet of een uitdrukkelijke toestemming. In dat laatste geval kunnen de familieleden zich na het overlijden NIET verzetten tegen orgaantransplantatie waarmee de overledene had ingestemd.

Voorwaarden

Als een minderjarige zich wil laten registeren, dan moet hij vergezeld zijn van de persoon die over het hoederecht beschikt.

Kosten

gratis

Extra informatie

Maak hiervoor een afspraak