programma BKO

De begeleiding van de BKO dompelde zich onder in het open speelaanbod via een traject van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) en Steunpunt Kinderopvang.

Het speelsysteem dat het best beantwoordt aan de visie van VDS is een sterk uitgewerkt ‘open speelaanbod’. Deze visie wordt dagelijks door de begeleiding in de BKO toegepast. 

Het concept berust op keuze én variatie. De begeleiding biedt gevarieerde activiteiten en kinderen mogen volop spontaan spelen. Ze mogen wisselen en worden gestimuleerd door speelimpulsen en speelhoeken. Kinderen stellen hun speelmenu à la carte samen en genieten volop van een echte vakantie!

https://www.speelplein.net/overspelen/nl

De thema's worden tijdens de voorbereidingsmomenten op dinsdagvoormiddag per locatie door de begeleiding gekozen. Ook de activiteiten worden tijdens deze momenten uitgewerkt in miniteam per locatie.

Dagelijks wordt er een speelmenu geserveerd met variatie aan fantasie, sport en spel, knutselen, koken en vrij spel. 

De kookactiviteiten worden per locatie meegedeeld. We informeren daardoor de ouders met een kindje die allergieën heeft.

Dit is wel onder voorbehoud van een aantal factoren en kan steeds nog wijzigen.