Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen

Dit plan stelt een ruimtelijk kader voor het provinciale beleid op langere termijn voorop. Het schept voor de provincie de voorwaarden en de mogelijkheden om het ruimtegebruik in West-Vlaanderen bij te sturen en te ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door de opmaak van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar ook door de gemeentelijke structuur- en uitvoeringsplannen (al dan niet) goed te keuren en door op het terrein specifieke projecten te ondersteunen en te realiseren.

Hier kan je het plan raadplegen:  provincie West-Vlaanderen