Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

De provincie West-Vlaanderen maakt Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's) op in uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Een PRUP wordt eerst aan de provincieraad voorgelegd om dit plan voorlopig vast te stellen. Daarna start een openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Na de sluiting van het openbaar onderzoek wordt het plan, samen met de eventuele bezwaren en opmerkingen opnieuw voorgelegd aan de provincieraad, die het plan definitief zal vaststellen. Ten slotte wordt het dossier ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Hier vind je alle PRUPS.

Voor Anzegem is volgend PRUP van toepassing:

 • RUP afbakening kleinstedelijk gebied Waregem, definitief vastgesteld door de provincieraad op 28 juni 2012 en goedgekeurd door de Vlaamse Regereing op 16 oktober 2012. 

  • RUP Blauwpoort (vernietigd)
  • RUP Zuidelijk regionaal bedrijventerrein
  • RUP Regenboogstadion
  • RUP Europoint
 • RUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium, definitief vastgesteld door provincieraad op 25 juni 2015 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 september 2015.
 • RUP afbakening kleinstedelijk gebied Waregem herziening, definitief vastgesteld 21 juni 2019 (niet geschorst)
  • RUP Blauwpoort
  • RUP Zuidelijk regionaal bedrijventerrein (geschorst Raad van State en opnieuw definitief vastgesteld 25 april 2019 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 juli 2019).
  • RUP Regenboogstadion