Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

De provincie West-Vlaanderen maakt Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's) op in uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Een PRUP wordt eerst aan de provincieraad voorgelegd om dit plan voorlopig vast te stellen. Daarna start een openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Na de sluiting van het openbaar onderzoek wordt het plan, samen met de eventuele bezwaren en opmerkingen opnieuw voorgelegd aan de provincieraad, die het plan definitief zal vaststellen. Ten slotte wordt het dossier ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Hier vind je alle PRUP's.

Voor Anzegem zijn de volgende PRUP's van toepassing:

 • RUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium, definitief vastgesteld door provincieraad op 25 juni 2015 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 september 2015.
 • RUP afbakening kleinstedelijk gebied Waregem, definitief vastgesteld door de provincieraad op 28 juni 2012, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 oktober 2012 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 oktober 2012. 
  • deelRUP Zuidelijk regionaal bedrijventerrein (gedeeltelijk van kracht)
  • deelRUP Afbakeningslijn (niet meer van kracht - herzien)
  • deelRUP Blauwpoort (vernietigd)
  • deelRUP Regenboogstadion (niet meer van kracht - herzien)
  • deelRUP Europoint (van kracht)
 • RUP afbakening kleinstedelijk gebied Waregem herziening, definitief vastgesteld door de provincieraad op 21 juni 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 augustus 2018.
  • deelRUP Zuidelijk regionaal bedrijventerrein (niet meer van kracht)
  • deelRUP Afbakeningslijn (van kracht)
  • deelRUP Blauwpoort (van kracht)
  • deelRUP Regenboogstadion (van kracht)