Referentieadres

Wat?

Een referentieadres is een (tijdelijke) inschrijving op het adres van het OCMW van de gemeente.

Voor wie?

Gewoonlijk verblijven in Anzegem en geen mogelijkheid hebben om zich op een ander adres in te schrijven.

(Risico op) ambtshalve schrapping.

Verlies van inkomen door ambtshalve schrapping.

Zich verder laten begeleiden door de maatschappelijk werker van het Sociaal Huis, in kader van een oplossing in de vorm van duurzame eigen huisvesting.

In bepaalde gevallen kan een referentieadres worden toegekend aan personen die gedetineerd zijn.

Wat moet je meenemen?

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart
  • Bewijs van verlies van inkomen