Rijbewijs - hernieuwing met medisch attest

Maak een afspraak

 

Op het 'rijgeschiktheidsattest groep 2' bevestigt de arbeidsgeneesheer de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dit attest is geldig voor maximum 5 jaar ongeacht de leeftijd tenzij de arbeidsgeneesheer hierover ander advies geeft.

Volgende personen hebben een rijgeschiktheidsattest groep 2 nodig

 1. kandidaten of houders van rijbewijs C en D, eventueel + E

 2. chauffeurs met rijbewijs , B en B+E in geval van:

  - vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar

  - taxidiensten

  - vervoer van personen met ambulance

  - verhuurdiensten met chauffeur

  - bezoldigd leerlingenvervoer

Het rijgeschiktheidsattest groep 2 kan je bekomen bij een erkend medisch centrum van Volksgezondheid of via de werkgever bij een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst.

 

Omschrijving Groep 1 - CARA

Op het document  'rijgeschiktheidsattest groep 1' bevestigt de arbeidsgeneesheer de medische geschiktheid om een voertuig in bepaalde omstandigheden te besturen. Dit attest is geldig volgens de beslissing van de arbeidsgeneesheer.

 

Aanvragen

Je vraagt de hernieuwing persoonlijk aan bij dienst Rijbewijzen in het hoofdgemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Wat breng je mee?

 • jouw identiteitskaart
 • jouw huidig rijbewijs
 • het rijgeschiktheidsattest groep 2, groep 1 of attest CARA
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt digitaal overgezet op jouw rijbewijs.Is die foto niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee

Een rijbewijs kost € 25.

Meer info?