Rijbewijs uitbreiding categorieën

Maak een afspraak

 

Omschrijving

Op elk rijbewijs (voorlopig rijbewijs, rijbewijs, internationaal rijbewijs) is de aanduiding van de categorieën van cruciaal belang. De geldigverklaring van één of meer categorieën geeft aan met welk voertuig (gewone auto, vrachtwagen, autobus, betaald vervoer van passagiers, … . ) je als houder van het rijbewijs mag rijden.

Aanvragen

Wie?

Een uitbreiding van een rijbewijs vraag je persoonlijk aan bij dienst Rijbewijzen in het hoofdgemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Wat breng je mee?

  • jouw identiteitskaart
  • jouw huidig rijbewijs
  • het aanvraagformulier van het examencentrum
  • attest indien gevolgde uren rijschool 
  • het medisch attest afgeleverd door een erkende instelling (indien nodig). Een lijst van erkende instellingen ligt ter inzage bij de balie rijbewijzen
  • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt digitaal gebruikt voor het rijbewijs. Is die foto echter niet meer recent of niet meer gelijkend dan breng je best 1 recente pasfoto mee

Afhalen

Je haalt jouw rijbewijs persoonlijk af en brengt hiervoor je identiteitskaart en huidig rijbewijs en eventueel het voorlopig rijbewijs mee.

Een rijbewijs kost € 25,00.

 

Extra informatie

Meer informatie over rijbewijzen vind je op de website van de Federale Overheid Dienst Mobiliteit.

Meer info?