Signalisatievergunning container, werken of verhuis

Wanneer de plaatsing van een container, een verhuiswagen, ...  of de uitvoering van werken (bv. door het plaatsen van een stelling) verkeershinder kan veroorzaken dan moet dit passend gesignaleerd worden. Daarom moet je een signalisatievergunning aanvragen. Die vergunning bepaalt welke signalisatie er op welke wijze moet geplaatst worden.

Het aanvragen van een signalisatievergunning kan via dit formulier.

Nadat je je signalisatievergunning heb gekregen, kan je na afspraak in de Uitleendienst de nodige borden afhalen. Aannemers van wegenwerken moeten zelf instaan voor het leveren en plaatsen van de nodige signalisatie.

 Vraag je vergunning ruim op voorhand aan!

Een inname (container, verhuis, parkeerverbod, stelling, kraan …) moet je minstens 7 werkdagen op voorhand aanvragen.