Signalisatievergunning container, werken of verhuis

Wanneer de plaatsing van een container, een verhuiswagen, ...  of de uitvoering van werken (bv. door het plaatsen van een stelling) verkeershinder kan veroorzaken dan moet dit passend gesignaleerd worden. Daarom moet je een signalisatievergunning aanvragen. Die vergunning bepaalt welke signalisatie er op welke wijze moet geplaatst worden.

Het aanvragen van een signalisatievergunning kan via dit formulier.

Voor het afhalen van de parkeerverboden kan je na het bekomen van de signalisatievergunning contact opnemen met de collega van de Uitleendienst.