Sluitingsdagen BKO

 

VAKANTIEREGELING 2022

SLUITINGSDAGEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

 

maandag 18 april                Paasmaandag
donderdag 26 mei              OLH Hemelvaart
vrijdag 27 mei                       brugdag
maandag 6 juni                    Pinkstermaandag
donderdag 21 juli                Federale feestdag

collectief verlof

vrijdag 22 juli – vrijdag 12 augustus
 

maandag 15 augustus       O.L.V Hemelvaart

maandag 31 oktober          brugdag 

dinsdag 1 november          Allerheiligen

vrijdag 11 november          Wapenstilstand

 

 

collectieve sluiting

maandag 26 december 2022  – vrijdag 30 december 2022

 

VAKANTIEREGELING 2023

SLUITINGSDAGEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

 

maandag 2 januari              Tweede Nieuwjaar

maandag 10 april                Paasmaandag

maandag 1 mei                    Feest vande Arbeid
donderdag 18 mei              OLH Hemelvaart
vrijdag 19 mei                       brugdag
maandag 29 mei                  Pinkstermaandag
vrijdag 21 juli                        Federale feestdag

collectief verlof

maandag 24 juli – dinsdag 15 augustus
 

woensdag 1 november          Allerheiligen

 

collectieve sluiting

maandag 25 december 2023 – vrijdag 29 december 2023