Speelstraten

Speelstraat Klokketuin

Speelstraten zijn een prachtig initiatief. Niet alleen geeft het kinderen de mogelijkheid om samen met de buurtkinderen op straat te spelen. Het doet Koning auto ook nadenken over de plaats die ze in de openbare ruimte innemen. Bovendien valt het in veel verhalen op dat speelstraten ook sociale contacten in een wijk bevorderen. Buren komen weer op straat, drinken een glas, spelen met de kinderen en maken er samen een leuke dag van. 

Check hier onder hoe je in jouw buurt een speelstraat kan organiseren!

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met een verkeersbord C3 (verboden toegang) voorzien van een onderbord met de vermelding 'speelstraat'.

Aandachtspunten en voorwaarden

 • Elke speelstraat heeft 2 meter(s) en/of peter(s) nodig. 
 • Een speelstraat kan enkel georganiseerd worden op woensdag, zaterdag of zondag van 13u-17u.
 • In jouw straat geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • 50% van de bewoners van de straat is akkoord met het inrichten van een speelstraat.
 • Er mag geen belangrijk doorgaand vervoer rijden.
 • Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen die in de straat wonen of een garage hebben, mogen in de speelstraat rijden = STAPVOETS.
 • Prioritaire voertuigen mogen door.

Hoe eraan beginnen?

STAP 1 - aanvraag

 • Ga op zoek naar een geschikte straat, licht de Jeugddienst 3 maanden op voorhand in via jeugddienst@anzegem.be. Zij gaan na of je toestemming kan krijgen.
 • Eenmaal je toestemming krijgt, kan je aan de volgende stappen beginnen.

STAP 2 - dossier maken

 • Gegevens verzamelen over de straat
  • Over welk deel van de straat gaat het? Benoem huisnummer tot huisnummer.
  • Hoeveel huizen staan in dit deel?
  • Zijn er in de straat, evt. naast een aantal zelfstandigen, nog andere voorzieningen (gemeentehuis, buurthuis, sportplein)
 • Gegevens verzamelen over de bewoners
  • Hoeveel bewoners zijn er onmiddellijk betrokken?
  • Is meer dan 50% van de bewoners van je straat akkoord? Voeg een lijst met handtekeningen, naam en adres toe. Zijn er tegenstanders? Waarom en welke argumenten?
  • Welke bewoners van de straat zijn bereid als 'straatverantwoordelijke' of peter/meter op te treden gedurende de periode dat de speelstraat erkend is? Voeg hun naam, adres en taakverdeling toe aan het dossier.

STAP 3 - dossier indienen

 • 2 maanden voordat de speelstraat plaats vindt, dien je het dossier in bij de Jeugddienst.
 • De Jeugddienst legt het voor bij het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Indien het dossier is goedgekeurd, kan de speelstraat doorgaan!

STAP 4 - bespreking met de buurt

 • De Jeugddienst maakt een afspraak met de meter(s) en/of peter(s) van de speelstraat om langs te komen en alle praktische zaken te overlopen.
 • Zorg voor goede communicatie en goed ge├»nformeerde bewoners. Je kan bij de Jeugddienst vragen naar affiches en/of flyers en infobrieven om de buurt te informeren.
 • Duid de ouders op hun verantwoordelijkheid: zij blijven nl. verantwoordelijk voor hun eigen kind.

STAP 5 - de speelstraat in uitvoering

 • Op afgesproken tijdstippen worden nadars geplaatst door de Technische Dienst van onze gemeente. Deze worden op de juiste plaats gezet door de meter(s) en/of peter(s).
 • Je kan bij de Jeugddienst vragen naar een speelkoffer om te gebruiken in de speelstraat.
 • Als meter en/of peter ben je verantwoordelijk om een oogje in het zeil te houden.

STAP 6 - Afronden speelstraat

 • Bezorg de speelkoffer terug aan de Jeugddienst binnen de week dat de speelstraat heeft plaatsgevonden.
 • Bezorg de Jeugddienst wat foto's zo kunnen we ook in andere buurten reclame maken en maken we onze gemeente een ├ęchte speelgemeente.