Sportraad

Deze raad behartigt de belangen van de sport in het algemeen en brengt advies uit bij de gemeente over gemeentelijke sportdossiers en plaatselijke sportieve behoeften. De sportraad treedt ook op als coördinator van het gemeentelijke sportgebeuren, ondersteunt de activiteiten daar waar mogelijk en informeert de sportclubs en de bevolking over allerlei sportieve aangelegenheden.

Activiteiten?
* Huldiging Sportlaureaten
* Snoepertjestocht