Subsidie voor startende ondernemers

Ondernemers die een nieuwe zaak beginnen, kunnen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, een starterspremie van 1.000 euro ontvangen. Als de ondernemer zicht vestigt in een pand dat al zes maanden leeg staat, kan hij nog een extra premie krijgen.
 

Voorwaarden starterspremie

• De aanvrager moet zelfstandige in hoofdberoep zijn
• De vestiging en de maatschappelijke zetel van de zaak moet in Anzegem zijn
• De premie is alleen voor zaken met een voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimte
• De vestiging is minimum 6 maanden actief en geopend
• De premie kan slechts eenmalig aangevraagd worden
• De ondernemingen die starten vanaf 1 januari 2021 komen in aanmerkingen voor de premie. Er wordt hiervoor gekeken naar de begindatum uit de Kruispuntbank van Ondernemingen van de maatschappelijke zetel.Volgende handelszaken komen niet in aanmerkingen voor de premie

• financiële- en verzekeringsinstellingen, immo- , interim- en andere kantoren
• kantoorfuncties zonder voor publiek vrij toegankelijke commerciële ruimten
• vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen (bv. boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, apothekers, dokters, logopedisten, architecten, belastingsconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars in bank- en beleggingsproducten,…)
• private bureaus voor telecommunicatie, automatenshops, wedkantoren, vastgoedkantoren
• callshops, nachtwinkels, automatenshops, goktenten, sexshops, peepshows, dancings, lunaparken, privé-clubs, winkels met activiteit telefonie en/of internet
• handelszaken niet op het gelijkvloers
• een handelszaak die ontstaat door een loutere wijziging van de rechtsvorm van een reeds bestaande handelszaak.
• Bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming.
• Bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming.
• Ondernemingen waarvan de gegevens in de KBO niet correct zijn.

 

Extra toelage om leegstand te voorkomen

Wie in aanmerking komt voor een starterspremie kan het bedrag verhogen met 1.000 euro. Als het pand minstens 6 maanden voor de start niet werd gebruikt voor bewoning of ondernemingsdoeleinden, kan je de extra premie aanvragen.

Het bewijs van leegstand kan onder meer worden geleverd door:
• voor woningen: deze die op de lijsten van de leegstaande, verwaarloosde, ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde panden werden geregistreerd door de gemeentelijke of Vlaamse administratie
• bedrijfspanden of handelspanden die bij de Vlaamse administratie of gemeentelijke administratie werden geregistreerd
• bedrijfspanden of handelspanden waarvan door de aanvrager kan worden bewezen dat ze op het ogenblik van de aanvraag meer dan 6 maanden leeg staan door o.a.:
- getuigschrift van faillissement afgeleverd door de curator, minstens 6 maanden voor aanvraag van de premie;
- getuigschrift van een notaris of een immobiliënkantoor waaruit blijkt dat het leegstaand pand te huur of te koop werd aangeboden minstens 6 maanden voor aanvraag van de premie samen met de facturen van maatschappijen voor nutsvoorzieningen die dateren van minstens 6 maanden voor aanvraag van de premie.

Het aanvraagformulier is hier terug te vinden: aanvraagformulier 'Starterspremie'.

Het subsidiereglement kun je terugvinden via 'subsidiereglement  lokale economie' op de volgende pagina: https://www.anzegem.be/subsidie-premie-en-toelagereglementen

 

 

Meer info?