Stemmen met een volmacht

Als je zelf niet kan gaan stemmen moet je iemand volmacht geven om dit in jouw plaats te doen.

Je kan volmacht geven om volgende redenen:

 • ziekte (voeg een medisch attest toe)
 • beroepsdoeleinden (voeg een attest van de werkgever toe)
 • schippers, marktkramers of kermisreizigers of leden van hun gezin (voeg een attest van de stad toe)
 • vrijheidsberoving (voeg een attest van de strafinrichting toe)
 • religieuze reden (voeg een attest van de religieuze overheid toe)
 • studenten (voeg een attest van de onderwijsinstelling toe)
 • toeristische reis naar het buitenland (voeg attest burgemeester toe)

Voor een reis naar het buitenland moet je je persoonlijk aanmelden in het gemeentehuis vóór 26 mei 2019 met de nodige bewijsstukken of om een verklaring op eer te ondertekenen.

Elke kiezer kan een volmacht geven.

Elke kiezer kan één volmacht ontvangen.

 

Voor wie / voorwaarden

Je vult het volmachtformulier in.

Je geeft het volmachtformulier en bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen aan de volmachtdrager.

De volmachtdrager stemt eerst in zijn eigen stembureau voor zichzelf, later stemt hij in het stembureau van de volmachtgever

De volmachtdrager heeft bij:

 • Eigen stembrief
 • Zijn identiteitskaart
 • Stembrief van de volmachtgever
 • Volmacht + bewijs

Documenten

Volmachtformulier Belgische kiezers

Volmachtformulier kiezers uit een EU lidstaat

Kostprijs

Gratis