Subsidieaanvraag

Organiseer je een vernieuwend evenement, wijkfeest of grootschalige manifestatie, ...? Ga dan zeker eens na of je recht hebt op een subsidie. De verschillende subsidiereglementen (met uitzondering van de subsidies die je via de aparte toelagereglementen van de diverse adviesraden aanvraagt) hebben we aangepast en in één algemeen subsidiereglement gegoten.

Hieronder vind je alle aanvraagformulieren.

OPGELET! Je aanvraag is enkel ontvankelijk als je het programma, het tijdstip en de locatie van je activiteit vermeldt. Als je ook promotiemateriaal hebt (met de vermelding ‘met de steun van de gemeente Anzegem ‘ + logo gemeente) dan moet je ons dit ook bezorgen.

A. Projecten, activiteiten en initiatieven van Anzegemse verenigingen, organisaties en individuen:
A1. Eenmalig of jaarlijks terugkerend initiatief
A2. Buurt- en/of wijkfeest
A3. Kermis- en ommegangsfeesten

B1. Anzegemse verenigingen, organisaties, individuen die een sportieve, culturele, toeristische, gemeenschapsversterkende en -bevorderende werking voor Anzegem ontplooien

B2. Vereniging en bonden oudstrijders

B3. 11 en 21 juli-comités

C. Het onderhouden van goede contacten met externe overheden, instanties en besturen of het in herinnering houden van ereburgers of het in daglicht stellen van een buitengewone prestatie van een inwoner of voor het promoten van streekproducten

D. Projecten, activiteiten en initiatieven van Anzegemse verenigingen en organisaties die Anzegem toeristisch en/of cultureel promoten buiten de gemeente

E1. Organisatie jaarfeesten

E2. Jubileum vereniging