Tarieven recylagepark

Op het park van Vichte kan je alleen maar terecht met afval waar je niet voor moet betalen, op het recyclagepark in Anzegem kan je terecht met zowel gratis fracties als betalende fracties.

Het park van Anzegem is namelijk ingericht volgens het diftar-principe: verschillende tarieven voor verschillende fracties (geDIFferentieerde TARieven). Die betaal je per aangeboden hoeveelheid (gewicht).

Met dit Diftar-systeem wordt de kostprijs voor de verwerking van het afval deels doorgerekend aan wie het afval aanbiedt. Ook hier zet het principe ‘de vervuiler betaalt’ aan om minder afval te verzamelen en zo de afvalberg te verkleinen. De tarieven die op het recyclagepark zullen gehanteerd worden, zijn gelijk aan de regionale Imog-tarieven.

Kom niet onnodig met kleine hoeveelheden.  Je betaalt altijd een minimumbedrag van € 2 voor het betalende afval.

 

In Anzegem

Gratis afval

 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • glazen flessen en bokalen
 • hard groenafval
 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • matrassen
 • metalen
 • milieustraatje
 • recycleerbaar hout
 • tapijten
 • vlak glas

0,04 euro per kilo

 • zacht groenafval: fijn tuinafval (gras- en haagscheersel): vrijstelling van 500kg per jaar per gezin
 • boomstronken
 • cellenbeton
 • niet-recycleerbaar hout
 • recycleerbaar bouw- en sloopafval (bv. steenpuin)
 • gips

0,20 euro per kilo

 • brandbaar grofvuil
 • niet-recycleerbaar bouw- en sloopafval
 • recycleerbaar grofvuil
 • te storten grofvuil
 • asbestcement (vrijstelling van 200kg per jaar per gezin)

In Vichte

gratis afval

 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • glazen flessen en bokalen
 • hard groenafval
 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • matrassen
 • metalen
 • milieustraatje
 • recycleerbaar hout
 • tapijten
 • vlak glas
 • papier en karton