Tarieven recylagepark

Vanaf 1 september 2020 gelden er nieuwe tarieven op het recyclagepark. Op het park van Vichte kan je vanaf dan alleen maar terecht met afval waar je niet voor moet betalen, op het recyclagepark in Anzegem kan je terecht met zowel gratis fracties als betalende fracties.

Het park van Anzegem is namelijk ingericht volgens het diftar-principe: verschillende tarieven voor verschillende fracties (geDIFferentieerde TARieven). Die betaal je per aangeboden hoeveelheid (gewicht).

Met dit Diftar-systeem wordt de kostprijs voor de verwerking van het afval deels doorgerekend aan wie het afval aanbiedt. Ook hier zet het principe ‘de vervuiler betaalt’ aan om minder afval te verzamelen en zo de afvalberg te verkleinen. De tarieven die op het recyclagepark zullen gehanteerd worden, zijn gelijk aan de regionale Imog-tarieven.

Voor sommige fracties betaal je niets (groene groep), voor andere 0,04€/kg (oranje groep) en voor nog andere 0,20€/kg (rode groep). Kom niet onnodig met kleine hoeveelheden.  Je betaalt altijd een minimumbedrag van € 2 voor het betalende afval.

 

Vrijstellingen

Voor zacht groenafval, zoals grasmaaisel, geldt een vrijstelling van 500 kg/gezin/jaar en voor asbestcement een vrijstelling van 200 kg/gezin/jaar. Opgelet, want het asbestcement kan je pas vanaf midden september naar het recyclagepark brengen, hou hiervoor de communicatiekanalen van de gemeente in de gaten.

Het onderscheid tussen categorie-voertuigen valt dus weg.
Je kan enkel met huishoudelijk (of daarmee gelijkgesteld) afval terecht op de gemeentelijke recyclageparken.

nieuwe tarieven recyclagepark

Met P+MD kan je dus niet meer terecht op de recyclageparken, dit kan je gewoon meegeven met de huis-aan-huis-ophaling. Papier en karton kan je enkel nog naar het recyclagepark in Vichte brengen, maar ook hier is het beter om dit gewoon mee te geven met de huis-aan-huis-ophaling.