Trage wegen

Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer.

Er zijn heel wat verschillende soorten trage wegen: veldwegen, kerkwegels,  buurtwegen, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen en bospaden.

Het goed in stand houden van openbare veldwegen en kerkwegels is een prioriteit binnen het gemeentelijk beleid.

De atlas der buurtwegen is een historische inventaris van openbare buurt- of voetwegen. Deze kan je raadplegen bij de dienst openbare werken of via deze link:

https://www.geoloket.be/Html5Viewer/index.html?viewer=Geoloket

Onder andere in de omgeving van Tiegemberg  vind je een dicht netwerk aan veld- of voetwegen.