Aangifte tweede verblijven

Conform art. 5 van het belastingreglement houdende tweede verblijven moet de zakelijk gerechtigde of, in voorkomend geval, de huurder van het tweede verblijf op het grondgebied van de gemeente Anzegem een eenmalige aangifte doen van het belastbare goed. Dit kan via onderstaand webformulier.

Meer info over deze aangifte vind je hier.

Gegevens van de belastingsplichtige
Gegevens van het tweede verblijf in Anzegem