Aangifte tweede verblijven

Conform art. 5 van het belastingreglement houdende tweede verblijven moet de zakelijk gerechtigde of, in voorkomend geval, de huurder van het tweede verblijf op het grondgebied van de gemeente Anzegem een eenmalige aangifte doen van het belastbare goed. Dit kan via onderstaand webformulier.

Heb je moeilijkheden om dit in te vullen, dan kan je een afspraak maken via  beterwonen@anzegem.be of 056 69 44 48.

Meer info over deze aangifte vind je hier.

Gegevens van de belastingsplichtige
Gegevens van het tweede verblijf in Anzegem
Bewijsstukken
De belastingplichtige moet zelf aantonen dat het om een tweede verblijf gaat. Dit kan op basis van:
  • Facturen (jaarafrekening) van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, internet-tv,…)
  • Foto’s inrichting tweede verblijf (bemeubeld, voorraad voeding, …)
  • Andere (huurcontracten, keuringsverslag technische installatie,…)
Maximaal 8 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.