Vaak gestelde vragen

Hier zullen de vaakst gestelde vragen beantwoord worden.

Heb je nog vragen en je kan hier geen antwoord vinden? Contacteer dan dienst waarover je een vraag hebt.

Sportkampen - sportdienst@anzegem.be
Speelplein - jeugddienst@anzegem.be
Buitenschoolse Kinderopvang - inschrijvingen@anzegem.be

1. Als mijn kind op KSA-kamp vertrekt op woensdag, mag mijn dochter of zoon in diezelfde week dan  nog komen naar de Speelpleinwerking?
Nee. Er wordt sterk aangeraden om slecht één bubbel per week te kiezen. Aangezien KSA-kamp een bubbel is en Speelpleinwerking een andere bubbel is mag je deze niet combineren  in één week.

2. Ik werk halftijds, daardoor zal mijn kind op donderdag en vrijdag niet naar de Speelpleinwerking komen. Worden die dagen dan gefactureerd?
Nee. Je betaalt enkel voor de dagen dat je komt.

3. Moet mijn kind een mondmasker dragen?
Nee. Ouders moeten wel een mondmasker dragen als ze hun kind brengen of komen ophalen.

4. Normaal heb in op maandag mijn vrije dag, wil dit dan zeggen dat de kinderen ook op maandag naar de Speelpleinwerking moeten als ik ze de rest van de week wil sturen?
Nee, dit is niet verplicht. 

5. Mag mijn kind komen als hij/zij ziek is geweest?
Iedereen mag deelnemen, als dat veilig kan. De voorwaarden:

 • Was je ziek voor de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen.
 • Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag het meedoen aan de activiteit of het kamp als het toestemming heeft van de ouders of voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of bij twijfel mits toestemming van de huisarts.

6. Wat als er iemand ziek wordt tijdens de activiteit?
Wanneer ziektesymptomen optreden bij een kind dan bellen we de ouders op en verwachten we dat het kind zo snel mogelijk wordt opgehaald.
De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten (tot maximum 1 maand) de gegevens van aanwezigen bij. Als blijkt dat iemand besmet is met corona, dan gebruiken de contacttracers deze gegevens om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.

7. Wat brengt mijn kind mee?

 • gezonde lunch
 • herbruikbare drinkfles
 • voldoende drank, koekjes of fruit voor tijdens de pauzes
 • sportkamp: voorzie schoenen zonder zwarte zolen
 • speelplein: bij warm weer: zwemgerief en handdoek

8. Kan mijn kind alleen naar huis komen?
Ja, vanaf het derde leerjaar mits schriftelijke toestemming van de ouders. 

9. Facturatie, fiscale attesten & UiT(kansen)PAS?

 • Facturen worden in september opgemaakt. Deze ontvang je zoals je in i-school hebt doorgegeven: via mail of per post. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via inschrijven@anzegem.be.
 • Fiscale attesten worden op de ouderpagina gezet in i-school.
 • UiTPAS: bij onze vrijetijdsdiensten kan je punten verzamelen. Je kan bij deze diensten ook punten omruilen.
 • UiTkansenPAS: onder bepaalde omstandigheden kan je in aanmerking komen voor een kansenpas/sociaal tarief. Voor meer info kan je terecht in het Sociaal Huis.

10. Wat als de coronamaatregelen worden aangepast?
Van zodra wij richtlijnen ontvangen van onze koepelorganisaties houden wij jullie op de hoogte via i-school, de website en onze sociale mediakanalen.

11. Is er dinsdag 30 juni busvervoer van de scholen naar de opvanglocaties Speelhuis en Kapoen?
Ja, die middag voorzien we busvervoer naar Speelhuis en Kapoen. De kinderen worden door de ouders afgehaald in de opvanglocaties Speelhuis en Kapoen.