Vaak gestelde vragen

Hier zullen de vaakst gestelde vragen beantwoord worden.

Heb je nog vragen en je kan hier geen antwoord vinden? Contacteer dan dienst waarover je een vraag hebt.

Sportkampen - sportdienst@anzegem.be

Buddy - jeugddienst@anzegem.be

Buitenschoolse Kinderopvang - inschrijvingen@anzegem.be

1. Als mijn kind op maandag naar de opvang gaat, mag het dan deelnemen aan een Buddy activiteit op dinsdag?

Ja. 

2. Als mijn kind deelneemt aan een sportactiviteit en de bus neemt in Vichte. Kan het dan ervoor naar de opvang?

Ja.

3. Moet mijn kind een mondmasker dragen?

Nee

4. Mag mijn kind komen als hij/zij ziek is geweest?

Iedereen mag deelnemen, als dat veilig kan. De voorwaarden:

  • Was je ziek voor de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen.
  • Behoort je kind tot een risicogroep? Dan mag het meedoen aan de activiteit of het kamp als het toestemming heeft van de ouders of voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of bij twijfel mits toestemming van de huisarts.

5. Wat als er iemand ziek wordt tijdens de activiteit?

Wanneer ziektesymptomen optreden bij een kind dan bellen we de ouders op en verwachten we dat het kind zo snel mogelijk wordt opgehaald.

De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten (tot maximum 1 maand) de gegevens van aanwezigen bij. Als blijkt dat iemand besmet is met corona, dan gebruiken de contacttracers deze gegevens om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.

6. Wat brengt mijn kind mee?

  • gezonde lunch
  • herbruikbare drinkfles
  • voldoende drank, koekjes of fruit voor tijdens de pauzes
  • sportkamp: voorzie schoenen zonder zwarte zolen

7. Kan mijn kind alleen naar huis komen?

Ja, vanaf het derde leerjaar mits schriftelijke toestemming van de ouders. 

8. Facturatie, fiscale attesten & UiT(kansen)PAS?

  • Facturen worden tegen de 15de van de volgende maand opgemaakt. Deze ontvang je zoals je in i-active hebt doorgegeven: via mail of per post. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via inschrijven@anzegem.be.
  • Fiscale attesten worden op de ouderpagina gezet in i-active.
  • UiTPAS: bij onze vrijetijdsdiensten kan je punten verzamelen. Je kan bij deze diensten ook punten omruilen.
  • UiTkansenPAS: onder bepaalde omstandigheden kan je in aanmerking komen voor een kansenpas/sociaal tarief. Voor meer info kan je terecht in het Sociaal Huis.

9. Wat als de coronamaatregelen worden aangepast?

Van zodra wij richtlijnen ontvangen van onze koepelorganisaties houden wij jullie op de hoogte via i-active, de website en onze sociale mediakanalen.

10. Is er busvervoer voorzien?

Ja. Enkel op aanvraag.