Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. De aanvrager moet slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

 

Alle aanvragen vastgoedinlichtingen moeten via het Vastgoedinformatieplatform verlopen. 

Dit is mogelijk via volgende toepassingen:

 • Vastgoedmakelaars: RealSmart of via het Vlaamse webportaal: Registreren of Aanmelden
   
 • Notarissen: Ga naar de IBOT-applicatie in je eNotariaat
   
 • Burger: Als burger kan je een aanvraag indienen voor een perceel waarvan je de eigenaar bent. Aanmelden kan via Mijn Burgerprofiel. De dienstverlening “Vastgoedinlichtingen voor overdracht” kun je hier aanvragen.
   
 • Overheidsinstantie: via het Vastgoedinformatieplatform-webportaal ​​​​​een aanvraag ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ indienen. Nieuwe gebruikers dienen het registratieproces te volgen. Eens de juiste rechten zijn toegekend, kan men aanmelden in het webportaal via deze link.
   
 • Andere aanvrager: aanvragers met rechtsgrond kunnen via het Vlaamse webportaal aanvragen voor ’Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ indienen. Nieuwe gebruikers dienen het registratieproces te volgen. Eens de juiste rechten zijn toegekend, kan men aanmelden in het webportaal via deze link.

 

Let op: Advocaten, architecten, bodemdeskundigen, eigenaars (rechtspersonen), landmeters en studiebureaus hebben voorlopig nog geen toegang tot het Vastgoedinformatieplatform. Indien de aanvraag betrekking heeft op een overdracht (verkoop) of langdurige huur, dan dienen deze partijen zich te wenden tot de eigenaar, of notaris/makelaar.