Verhuizen

Verhuizen...

er komt heel wat bij kijken. Ook op administratief vlak.

Wie moet je verwittigen?

Ben je verhuisd? Meld je adreswijziging dan binnen de 8 dagen aan de gemeente waar je bent gaan wonen. Ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, is het melden van de adreswijziging verplicht.

Je kan een adreswijziging persoonlijk melden bij de gemeentediensten, maar je kan dit ook online doen. Na je melding komt de wijkagent op bezoek, om je verhuis effectief vast te stellen.

 

Verwittig je leveranciers van elektriciteit, gas, water en kabeldistributie

Je moet ook de leveranciers van je elektriciteit, gas en water tijdig op de hoogte brengen van je verhuis.

 • Neem tijdig contact op met je waterbedrijf en de leveranciers van gas en elektriciteit om de tellers af te sluiten of de meterstand op te nemen. Dat moet je zowel doen voor de woning die je verlaat als voor de nieuwe woning die je betrekt. Jouw verhuis is pas geregeld als je een eindafrekening hebt gekregen.
 • Laat ook je telefonie-, kabel- en/of internetabonnement naar je nieuw adres overdragen.

 

Laat je post bezorgen op je nieuw adres

Ga eens langs bij het postkantoor: via de verhuisdienst van bpost  komt je postbezorging niet in de problemen. Bpost stuurt na je verhuis jouw geadresseerde brieven nog 4 maanden lang door naar je nieuw adres en brengt je leveranciers op de hoogte van je adreswijziging.

Denk aan je verzekeringen

Vergeet niet je woning- of brandverzekering tijdig te wijzigen of een nieuwe verzekering af te sluiten voor je nieuwe woning. Zet je verzekeringen echter niet te vroeg stop, zodat je zeker geen risico loopt op niet-verzekerde schade.

Automatische adreswijziging

Sommige instellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van je verhuis. Zodra de gemeente jouw  adreswijziging officieel heeft vastgelegd, krijgen zij het nieuwe adres via het Rijksregister. Het gaat om:

 • overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW,...
 • sociale zekerheidsinstellingen
 • kinderbijslagfonds
 • ziekenfonds of mutualiteit
 • arbeidsongevallenverzekeraars
 • kassen voor jaarlijkse vakantie
 • fondsen voor bestaanszekerheid
 • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen.

Andere instanties die je zelf op de hoogte moet brengen

Vergeet niet ook deze belangrijke instanties te verwittigen bij een verhuis:

 • werkgever
 • bank en verzekeringsmaatschappij
 • huisarts
 • het centrale dierenbestand (als je hond of kat een chip heeft)
 • je kranten- of tijdschriftenabonnement
 • verenigingen waarvan je lid bent
 • winkels waar je een klantenkaart hebt
 • websites waar je je adres hebt geregistreerd (bv. online aankopen, ticketverkoop).

Als je werkzoekende bent, breng je zelf de volgende diensten op de hoogte:

 • VDAB (of Actiris in Brussel)
 • uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen.

Als je onderneming op hetzelfde adres is gevestigd en de zaak verhuist mee naar het nieuwe adres, dan moet je zelf die adreswijziging melden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Binnen één maand na de adreswijziging moet je het nieuwe adres bij een ondernemingsloket laten inschrijven.

Meer info?