Verhuizen

Verhuizen...

er komt heel wat bij kijken. Ook op administratief vlak.

Wie moet je verwittigen?

Naast de Dienst Burgerzaken moet je nog andere diensten van jouw adreswijziging op de hoogte brengen:

 • telefoonmaatschappij
 • vakbond
 • werkgever
 • de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen indien je werkloos bent en niet aangesloten bij een vakbond
 • bank- en/of kredietinstelling(en)
 • verzekeringsmaatschappij(en)
 • de abonnementsdiensten van de krant(en) en tijdschrift(en) waarop je geabonneerd bent
 • ziekenfonds
 • het postkantoor van jouw vorige verblijfplaats
 • de kas voor kinderbijslag of wezenvergoeding
 • jouw Belgisch pensioen zal automatisch gewijzigd worden via het rijksregister
 • indien je van een buitenlands pensioen geniet, moet je zelf deze pensioenkas verwittigen
 • de VDAB
 • de instelling die een vergoeding van arbeidsongeval uitbetaalt
 • de instelling(en) waarvan je een rente ontvangt
 • de verenigingen waar je lid van bent
 • onderwijsinstelling(en) van jouw kind(eren)
 • voor zelfstandigen: handelsregister, BTW, belastingen, boekhouder, e.d.m.
 • Voor wat gas, elektriciteit en water, betreft: vraag aan de betrokken maatschappijen dat ze de meterstand komen opnemen. Neem desnoods zelf de meterstand op.

In bovenstaand lijstje ontbreken misschien nog diensten of instellingen die voor jou op dit ogenblik belangrijk zijn (bv. de notaris of uw advocaat). Daarom maak je best nog een lijstje van wie je zeker op de hoogte moet brengen van kouw adreswijziging. Je hebt niet veel tijd? Veel van de opgesomde diensten kunnen desnoods schriftelijk (eventueel aangetekend) verwittigd worden. Vermeld daarbij wel duidelijk jouw dossier-, lid- of abonneenummer, jouw oud adres, jouw nieuw adres en de datum van de verhuizing.

Tot slot

De Post bied je ook de mogelijkheid om tegen vergoeding een tijdlang jouw briefwisseling te laten nasturen naar jouw nieuw adres.

Meer info?