Vlaamse Energielening

Wat?

Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd. Veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen te renoveren.  U kunt sinds 1 september 2022 Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. 

Voor wie?

 • Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie 

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen (voor aanvragen vanaf 1 januari 2023).

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.840 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste(open definitie) of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste(open definitie).
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.

 

 • Particuliere verhuurders

 • Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

 • Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

 • Verenigingen van mede-eigenaars

 • Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste.
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 • Beschermde afnemers.
 • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart 
 • Laatste aanslagbiljet personenbelastingen
 • Attest leefloon
 • Attest invaliditeit FOD Sociale Zekerheid

Kosten

 • Gratis

Meer info

 

Mijn VerbouwLening | Vlaanderen.be         

Leningen en premies 2022 | Warmer Wonen (energiehuis-warmerwonen.be)

Meer info?

Filmpje