Voorlopig rijbewijs aanvragen

Maak een afspraak

Als je slaagt in het theoretisch rijexamen kan je aan jouw scholing beginnen. Een voorlopig rijbewijs biedt je de mogelijkheid om rijervaring op te doen voor je begint aan het praktisch examen.

De regelgeving omtrent het "leren rijden" biedt een brede waaier mogelijkheden zodat je voor jezelf het meest gunstige traject kan kiezen. Net daardoor is de regelgeving zeer omvangrijk en complex. Vraag gerust raad aan onze dienst rijbewijzen vooraleer een definitieve keuze te maken.

 

Je kan kiezen tussen:

Model 18

 • vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • geldigheidsduur: 18 maanden
 • verplicht 20 uur rijschool te volgen, vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet
 • dit is de enige formule waarbij je  zonder begeleiding op de weg mag begeven
 • eerste praktische rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van rijschool)  of met een begeleider die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto)
   

Model 36

 • vereiste leeftijd: vanaf de leeftijd van 17 jaar
 • geldigheidsduur: 36 maanden
 • je bent niet verplicht om rijschool te volgen, wel worden er in diverse rijscholen basisopleidingen van 6 uur aangeboden met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen  behoefte
 • je mag enkel rijden met een begeleider
 • eerste praktisch rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en wanneer je effectief 18 jaar bent

Begeleider 

Sinds 3 februari 2014 wordt op een voorlopig rijbewijs categorie B- model 36 maanden- de begeleider(s) opnieuw vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs
 • geen veroordelingen voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste drie jaar

 

Moto, vrachtwagen en autobus:

Model 3

Een voorlopig rijbewijs aanvragen kan je met het aanvraagformulier dat je kreeg bij het slagen van het theoretisch examen. Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een erkende rijschool zijn er bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de categorie (A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE). Hiervoor is een stage van minimum 1 maand verplicht. De begeleiding gebeurt door 1 of 2 begeleiders (uitgezonderd A1/A2/A).

 

Je voorlopig rijbewijs vraag je persoonlijk aan bij dienst Rijbewijzen in het hoofdgemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

wat breng je mee?

Auto:

 • identiteitskaart

 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen

 • bij aan aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool

 • bij een aanvraag Model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden. Als de begeleiders niet gedomicilieerd  in Anzegem zijn, laat je het document invullen bij de gemeente waar die persoon is ingeschreven
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend,  dan breng je best 1 recente pasfoto mee

 Motorfiets, vrachtwagen en autobus:

 • identiteitskaart

 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen

 • het eventuele bewijs van de gevolgde uren, en het medisch attest (afhankelijk van de categorie)

 • voor vrachtwagen en autobus moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden. Als de begeleiders niet gedomicilieerd in Anzegem zijn, laat je het document invullen bij de gemeente waar die persoon is ingeschreven
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee 

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

Meer info?