Vossenschade

De enige afdoende oplossing om schade door vossen te vermijden is zorgen voor een voldoende afgesloten kippenhok, zo blijkt uit meerdere studies.  De vos verdelgen heeft misschien een tijdelijk effect, maar het vrijgekomen territorium kan snel ingenomen worden door een nieuw exemplaar uit de buurt of rondzwervende, jongere vossen en de overlast start opnieuw of neemt zelfs toe. Alle vossen uitroeien is een utopie en een gedachte die niet meer bij deze tijd hoort.

Deze toppredator heeft immers een belangrijke plaats in ons ecosysteem. Nu ze weer vaker voorkomen bij ons, moeten we nog wennen aan hun aanwezigheid. Ze leveren nochtans nuttig werk. Muizen en ratten vormen een favoriet deel van het vossendieet, waardoor ze knaagdierplagen helpen voorkomen. Ook zwakkere of zieke wilde dieren, ruimen ze tijdig uit de weg. Toch veroorzaakt datzelfde jachtinstinct hun wat kwalijke reputatie, zorg dus dat je je kippen goed afschermt.

Een goed afgesloten kippenhok bestaat uit een omheining van 2 meter hoog waarvan de bovenkant naar buiten is omgeplooid. De omheining dient ook een halve meter ingegraven te worden. Eventueel kan rond de omheining ook nog een rij tegels geplaatst worden. Vossen zullen instinctief steeds tegen de omheining proberen te graven en de stenen dwarsbomen dan zijn plan. Eventueel kan je schrikdraad plaatsen of een afsluitbaar nachthok.

Vermits de vos normaal gesproken enkel 's nachts jaagt is een afgesloten nachthok de eenvoudigste, goedkoopste, en beste oplossing om schade door vossen te voorkomen.

 

Alle info over vossen, maatregelen en wat te doen bij schade door vossen vind je hier.