Vuilnisbakkenplan Anzegem

Wonen in een propere gemeente, dat wil toch iedereen!

Met de juiste vuilnisbak op de juiste plaats willen we Anzegem nog netter maken. Daarom maakt de gemeente werk van een vuilnisbakkenplan. In 2021 zijn er alvast 189 vuilnisbakken die door de Technische Dienst wekelijks geleegd worden.

Straatvuilnisbakken zijn er enkel en alleen om voorbijgangers die buiten iets eten of drinken een service aan te bieden zodat ze snel hun klein verpakkingsafval kwijt kunnen. Dit blijkt in de praktijk helaas niet altijd en door iedereen gerespecteerd. Afval wordt op straat gegooid en sommigen nemen zelfs afval mee van thuis om in een straatvuilnisbak te gooien. We zetten dan ook heel wat mensen en middelen in om vuilnisbakken te plaatsen, te legen en om zwerfvuil en sluikstort op te ruimen. Dit is een tijdrovende bezigheid die wekelijks heel wat arbeidsuren kost.

Inventariseren, registreren en evalueren

Samen met Mooimakers en Imog maakte de gemeente een vuilnisbakkenplan op.  We maakten een inventaris op van alle vuilnisbakken, elke bak kreeg een uniek nummer en we meten vier keer per jaar wat en hoeveel er in de vuilnisbak zit. Zo weten we dat de meeste vuilnisbakken halfvol zijn op het moment van de lediging. 

Verder zien we dat:

  • 11% van de vuilnisbakken op het moment van de lediging bijna leeg is,
  • 63 % halfvol is,
  • 20% vol is,
  • 6 % overvol is,
  • Bij 12 % van de metingen is huisvuil te vinden in de vuilnisbak. 
    Dat is jammer want zo zamelt de gemeente heel wat huisvuil in en dat is niet de bedoeling. Huisvuil hoort thuis in de vuilniszak. Enkel afval dat je onderweg produceert, zoals een leeg blikje, een snoepverpakking of peuk mogen in een straatvuilnisbak. Zie je niet meteen een vuilnisbak staan, neem je afval dan mee naar huis.

 

Plaatsing van vuilnisbakken

Belangrijk is dat de inplanting van vuilnisbakken op het grondgebied op een strategische en doordachte manier bepaald wordt. Dit betekent dat we inspelen op locaties en situaties in tegenstelling tot een willekeurige of gelijkmatige spreiding over het hele grondgebied.

Naar de toekomst toe zullen sommige vuilnisbakken worden verplaatst naar meer zichtbare en vlot bereikbare plaatsen maar kunnen vuilnisbakken ook tijdelijk weggenomen worden omdat ze sluikstort bevatten.