Wegen

Gemeentelijk wegennet / wegen

De dienst openbare werken staat in voor:

  • aanleg van een nieuw trottoir
  • heraanleg van een beschadigd trottoir bij bv. bouwwerken
  • aanleg nieuwe wegen, pleinen, fietspaden en rioleringen
  • heraanleg en onderhoud van bestaande gemeentewegen en -pleinen, trottoirs en fietspaden
  • signalisatie langs gemeentewegen

Gewestwegen

Voor alle problemen met betrekking tot de N36, N382 en N494 kan je terecht bij: Administratie Wegen en Verkeer