Wereldraad Anzegem

 'De Anzegemse Wereldraad  denkt na over de mondiale thema's,  voert actie, informeert, maakt bewust' 

 

Leden van de wereldraad :

Alle plaatselijke organisaties die bezig zijn met ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, FairTrade. Daarnaast zijn ook de wereldwinkel en de scholen  aangesloten bij de Wereldraad.                                                                
De wereldraad vergadert een 4-tal keer per jaar.

De raad heeft als doelstellingen:

 • adviseren
  de raad brengt op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit in verband met aspecten van het ontwikkelingsbeleid in de gemeente.
 • coördineren
  de raad biedt een overlegforum voor plaatselijke initiatieven die zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, vluchtelingen, allochtonen,...De bedoeling is samenwerking en communicatie tussen de verschillende organisaties bevorderen.
 • informeren
  bewustmaken van de plaatselijke bevolking omtrent de vooropgestelde thema's
 • organiseren van eigen initiatieven
  zoals , de mondiale dag voor lager en secundair onderwijs, ondersteunen van de financiële actie van 11.11.11, avond rond SyrIë, lezing Lieve Blancquaert

 

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/wereldraadanzegem