Wijzigen van voornaam

Maak hier je afspraak

Omschrijving

Als je je voornaam wil wijzigen kan je een verzoek  indienen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente.

Je moet een gemotiveerde, grondige reden hebben om jouw voornaam te willen wijzigen.

Voorwaarden

De nieuwe voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en de verzoeker of derden niet schaden (bv. absurde en hatelijke voornamen,  voornamen die slechts uit 1 letter bestaan of een opeenvolging van medeklinkers die onuitspreekbaar zijn,...)

Wie kan een aanvraag tot voornaamsverandering indienen?

  • personen met de Belgische nationaliteit of erkende vluchtelingen of staatloze personen
  • meerderjarig persoon zelf
  • minderjarig kind: verzoek door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd)

Welke documenten moet je voorleggen?

  • identiteitskaart
  • eventueel een attest dat je status van vluchteling of staatsloze bewijst
  • als je geboren bent in het buitenland: een recente (< 3 maand), vertaalde en gelegaliseerde geboorteakte

Kosten

75 euro

Opgelet: als je je voornaam laat wijzigen moet je ook  op eigen kosten je identiteitskaart en andere officiële documenten laten vernieuwen.

Meer info?