Subsidie bewoonde zwaluwnesten

Zwaluwen waren tot voor kort een vertrouwd beeld in onze omgeving. De zwaluwenpopulatie is de laatste 30 jaar echter sterk achteruit gegaan, o.a. door de vermindering van nestgelegenheid. De zwaluw is nochtans een heel nuttige vogel. Bovendien zijn de zwaluwen en hun nesten bij wet beschermd.

Daarom geven we subsidies voor het instandhouden van bewoonde nesten van huis- en boerenzwaluwen in Anzegem.

Je kan zwaluwen eventueel lokken door het plaatsen van kunstnesten (onder meer te verkrijgen in de natuurwinkels van Natuurpunt) of wanneer in de nabijheid van de gebouwen modder of slijk beschikbaar is. Vind je het gepoep van de zwaluwen vies dan kan een plankje (minstens een halve meter) onder het nest dit oplossen. 

Voorwaarden

Door het indienen van een aanvraag, stem je er mee in dat de kolonie ter plaatse wordt gecontroleerd in de periode tussen 1 juni en 15 augustus.

Door het indienen van een aanvraag, stem  je er mee in om volgende voorwaarden ter bescherming van huis- en boerenzwaluwen strikt na te leven:

  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
  • Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
  • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten.
  • Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
  • In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
  • Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.

Aanvragen voor subsidie kunnen ingediend worden tussen 15 mei en 15 juli