Belastingen 2020-2025

A) Opcentiemen en aanvullende belastingen

B) Algemene gezinsbelasting

C) Algemene bedrijfsbelasting

D) Tweede verblijven 

E) Leegstaande woningen en gebouwen 

Bovenstaande 2 reglementen werden opgeheven en vervangen door het raadsbesluit van 13 december 2022:

F) Verwaarloosde woningen en gebouwen 

G) Niet-optimaal afgekoppelde woningen gelegen langs rioleringsprojecten gegund na 1 juli 2011

H) Masten en pylonen

I) Verspreiding niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten 

J) Administratieve bescheiden

K) Ontbrekende parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij meergezinswoningen

 

Vanaf 1 juli 2021 worden alle meldingsplichtige documenten in de toepassing hieronder verzameld (klik op kalender om het juiste bestuurorgaan te selecteren).
Indien u de toepassing niet goed kunt laden, kunt u rechtstreeks naar de toepassing gaan.