Belastingen 2020-2025

A) Opcentiemen en aanvullende belastingen

B) Algemene gezinsbelasting

C) Algemene bedrijfsbelasting

D) Tweede verblijven 

E) Leegstaande woningen en gebouwen 

F) Verwaarloosde woningen en gebouwen 

G) Niet-optimaal afgekoppelde woningen gelegen langs rioleringsprojecten gegund na 1 juli 2011

H) Masten en pylonen

I) Verspreiding niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten 

J) Administratieve bescheiden