Bestrijdingsmiddelen

Zonder is sowieso gezonder

De gevolgen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op onze gezondheid is een uiterst complexe materie. Vast staat dat onoordeelkundig gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen heel wat gezondheidsrisico's inhoudt voor de gebruiker zelf. 

Maar ook oordeelkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft zware gevolgen. Bestrijdingsmiddelen hopen zich op in de voedselketen. De concentratie van de verontreiniging die bv. in het water terechtkomt, kan op die manier tot duizenden malen oplopen in vissen.  Vissen die vervolgens door de mens worden gegeten ... 

Kortom: pesticiden bedreigen ons leefmilieu en zo de gezondheid van elk van ons. Daarom gebruiken we als gemeentedienst al sinds 2015 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer.

 

Ook jij kan je steentje bijdragen.

De onderstaande tips en leuke weetjes kunnen alvast als eerste inspiratie dienen:

 • Ongewenst opschietend kruid groeit niet op stenen, maar wel waar aarde en zand zich ophopen.  Veeg regelmatig het trottoir en de greppel voor je eigen deur en je hoeft geen pesticiden meer te gebruiken.
 • Nestkastjes en struiken met bessen lokken vogels.  Ze zullen tegelijkertijd ook heel wat schadelijke insecten mee oppikken.
 • Ongewenst opschietend kruid gedijt het best op onbedekte grond.  Gebruik daarom snelgroeiende bodembedekkende planten zoals klimop.  Ook rode klaver (niet te verwarren met de witte variant) is een uitstekende bodembedekker en woekert bovendien niet uit naar aanpalende percelen.  Door de factor 'licht' uit te schakelen, weer  je meteen het gros van de onkruiden.

  Opgelet: het strooien van houthaksel blijkt veelal slechts een tijdelijke oplossing om onkruid terug te dringen.  Het kan op termijn zelfs een aanrijking van de bodem betekenen, waardoor kruiden plots talrijk opschieten.  Beter is tijdens het ontwerp voor bepaalde (hout)soorten te kiezen en nadien gebruik te maken van hun natuurlijk verval (o.a.bladverlies) om de bodem te bedekken.
 • Het mos dat op schaduwrijke plaatsen in het gazon spontaan ontstaat, kan je vervangen door verschillende bodembedekkers voor schaduwplaatsen zoals gewone ereprijs en gewone klimop.
 • Pas in je groentetuin de ecologische basisprincipes toe. Gebruik compost i.p.v. kunstmest. Kies streekeigen inheemse planten en rassen met een goede resistentie en denk aan vruchtwisseling. Elk jaar groenten van dezelfde plantenfamilie op hetzelfde plekje telen,werkt plagen in de hand.
 • Zet geen woekeraars (bv.klimop) naast trage groeiers (bv.lavendel).  Zet de juiste plant op de juiste plaats.
 • Strooi sparrennaalden, lavagruis, gemalen schelpen of eierschalen tussen of rond kwetsbare percelen.  Zo blijven slakken op afstand.
 • Ingegraven potjes die voor de helft gevuld zijn met zoet bruin bier trekken slakken aan en doen ze verdrinken. Een afdakje boven het potje voorkomt verdunning door regenwater.
 • Gebruik compost voor je kamerplanten.  Als je duurdere kunstmest gebruikt, groeien de planten sneller,maar trek je bladluizen aan.
 • Kunstmest is denken op korte termijn, zonder oog voor bodemleven.  Organisch bemesten met compost zorgt voor een gezonde bodem en een voorraad voedingsstoffen.  Het VLACO-label garandeert een compost die milieuhygiĆ«nisch en tuinbouwkundig aan alle kwaliteitsparameters voldoet.
 • Een stevige laag boenwas zorgt ervoor dat uw hout beveiligd is tegen houtworm.
 • Mieren hou je buiten door alle zoetigheid zorgvuldig en luchtdicht op te bergen.  Het paadje dat de mieren volgen om binnen te komen kunt u bestrooien met witte peper of insmeren met knoflook. Mieren hebben ook een hekel aan verse houtskool, houtzaagsel, koffiedik, keukenzout en tomatenplanten.

Grijp je toch naar (chemische) bestrijdingsmiddelen? Vergeet dan niet dat die producten bewust ontwikkeld zijn om leven te vernietigen. Ze blijven gevaarlijk voor mens en milieu! Hou in ieder geval voldoende afstand van oppervlaktewater (beken en grachten), wegbermen en bewoning.

Meer info:  https://www.zonderisgezonder.be/