Gescheiden riolering

Vroeger legde Vlaanderen vooral gemengde riolen aan. In die buizen kwam het afvalwater samen met het regenwater (regen, sneeuw en hagel).

Dit heeft natuurlijk gevolgen. In de riolen en in de zuiveringsinstallaties neemt regenwater plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater. Bij hevige regenbuien kan door te volle riolen wateroverlast ontstaan via de rioolputjes, of stort het mengsel van riool- en regenwater over in een waterloop. Omdat het rioolwater op dat moment nog niet gezuiverd is, kan het een negatieve impact hebben op de waterkwaliteit van de gracht of beek.

Het regenwater gaat dus mee naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie waardoor het niet meer infiltreert in de grond, met als gevolg dat de bodem op sommige plaatsen verdroogt. Daarbij komt ook nog dat er daardoor te grote zuiveringsinstallaties moeten gebouwd worden.

 

De oplossing?

De oplossing voor deze problemen is eenvoudig: een gescheiden rioleringsstelsel voor afval- en regenwater aanleggen. Is dit verplicht? Ja. Als er werken in jouw straat worden uitgevoerd dan bepaalt het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) dat je verplicht bent om gescheiden aan te sluiten op deze riolering. Doe je dit niet, dan mag het gemeentebestuur je woning niet aansluiten op het rioleringsstelsel.