Info voor jeugdverenigingen

Melding over het gebouw?

Is er een defect aan het jeugdgebouw, dan kan je dit hieronder melden. Ook al heb je een mail gestuurd naar de Jeugddienst, toch is het best om ook hier de melding te maken.

Bij 'TYPE' duid je aan 'JEUGDGEBOUW'.

 

Aanvraag afvalcontainer

Als jeugdvereniging kan je éénmaal per jaar een afvalcontainer aanvragen om 'grote kuis' te houden in jullie jeugdlokaal. Dit in het kader dat je als jeugdvereniging het gebouw als een goede huisvader beheert. 

In de container kan al het gemengd afval terecht (behalve verfresten en ijzer).

Een afvalcontainer moet min. 14 dagen op voorhand aangevraagd worden.

Gelieve rekening te houden dat de container max. 1 week aan jullie lokalen kan blijven staan.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.

Subsidies voor jeugdverenigingen

Via deze link vindt u het subsidiereglement terug dat geldt voor alle Anzegemse jeugdverenigingen: Aanpassing subsidiereglement jeugdverenigingen (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief reglement).

Gebruiksovereenkomst jeugdlokalen

Via deze link vindt u een voorbeeld van een gebruiksovereenkomst die geldt voor de jeugdlokalen in Anzegem: Gebruikersovereenkomsten jeugdlokalen (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief gebruikersovereenkomst).