Met welk afval kan je op welk park terecht?

Op recyclagepark Anzegem

 

Gratis afval

 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • glazen flessen en bokalen
 • hard groenafval
 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • matrassen
 • metalen
 • milieustraatje
 • recycleerbaar hout
 • tapijten
 • vlak glas

0,04 euro per kilo

 • zacht groenafval: fijn tuinafval (gras- en haagscheersel): vrijstelling van 500kg per jaar per gezin
 • boomstronken
 • cellenbeton
 • niet-recycleerbaar hout
 • recycleerbaar bouw- en sloopafval (bv. steenpuin)
 • gips

0,20 euro per kilo

 • brandbaar grofvuil
 • niet-recycleerbaar bouw- en sloopafval
 • recycleerbaar grofvuil
 • te storten grofvuil
 • asbestcement (vrijstelling van 200kg per jaar per gezin)

 

Op recyclagepark Vichte

gratis afval

 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • glazen flessen en bokalen
 • hard groenafval
 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • matrassen
 • metalen
 • milieustraatje
 • recycleerbaar hout
 • tapijten
 • vlak glas
 • papier en karton

 

Met P+MD kan je niet terecht op de recyclageparken, dit kan je gewoon meegeven met de huis-aan-huis-ophaling. Papier en karton kan je enkel naar het recyclagepark in Vichte brengen, maar ook hier is het uiteraard  beter om dit gewoon mee te geven met de huis-aan-huis-ophaling.

Je kan enkel met huishoudelijk (of daarmee gelijkgesteld) afval terecht op de gemeentelijke recyclageparken. Voor bedrijfsmatig afval kan je terecht bij IMOG of een door OVAM erkende inzamelaar.

Bij vragen kan je terecht bij de parkwachter of IMOG, volg steeds de richtlijnen van de parkwachter op.