Met welk afval kan je op welk park terecht?

In Anzegem

Gratis afval

 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • glazen flessen en bokalen
 • hard groenafval
 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • matrassen
 • metalen
 • milieustraatje
 • recycleerbaar hout
 • tapijten
 • vlak glas

0,04 euro per kilo

 • zacht groenafval: fijn tuinafval (gras- en haagscheersel): vrijstelling van 500kg per jaar per gezin
 • boomstronken
 • cellenbeton
 • niet-recycleerbaar hout
 • recycleerbaar bouw- en sloopafval (bv. steenpuin)
 • gips

0,20 euro per kilo

 • brandbaar grofvuil
 • niet-recycleerbaar bouw- en sloopafval
 • recycleerbaar grofvuil
 • te storten grofvuil
 • asbestcement (vrijstelling van 200kg per jaar per gezin)

In Vichte

gratis afval

 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten
 • glazen flessen en bokalen
 • hard groenafval
 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • matrassen
 • metalen
 • milieustraatje
 • recycleerbaar hout
 • tapijten
 • vlak glas
 • papier en karton

 

Je kan enkel met huishoudelijk (of daarmee gelijkgesteld) afval terecht op de gemeentelijke recyclageparken.

Met P+MD kan je niet terecht op de recyclageparken, dit kan je gewoon meegeven met de huis-aan-huis-ophaling. Papier en karton kan je enkel naar het recyclagepark in Vichte brengen, maar ook hier is het beter om dit gewoon mee te geven met de huis-aan-huis-ophaling.