Besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Gepubliceerd op Dinsdag 21 maart 2023

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

De volgende documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/stikstof of na afspraak op het gemeentehuis:  

Hebt u een vraag?  

Contacteer het Departement Omgeving: 

  • stikstof@vlaanderen.be   
  • 02/553.75.86 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.)