Is je bodem vervuild door een mazoutlek?

Gepubliceerd op Vrijdag 07 juli 2023
promaz

De brandstoffensector heeft een fonds - Promaz - dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen veroorzaakt door een mazoutlek. Ze zijn erkend door de overheid.

In en rond gebouwen kan bodemverontreiniging ontstaan door een lek in de mazouttank en/of de -leidingen. De sanering van zo’n verontreiniging kan een erg dure zaak zijn. Daarom werd het Promaz-fonds opgericht, met de opdracht om dit soort verontreinigingen aan te pakken en de bodem te saneren.

Denkt u dat u een mazoutlek hebt? Heeft u in het verleden al een bodemsanering uitgevoerd om die reden? Dan kan u aanspraak maken op de financiële tussenkomst van het fonds of op de uitvoering van de saneringswerken door het fonds.

Promaz komt in heel België tussen bij de sanering van bodemverontreinigingen, als die veroorzaakt zijn door een lek in de mazouttank (en/of de -leidingen). Het gaat altijd om tanks en/of leidingen die dienen voor de verwarming van gebouwen, mét of zonder woonfunctie. De tussenkomst van Promaz kan financieel en/of operationeel zijn, afhankelijk van het type aanvraag.

Elke aanvraag kan worden ingediend tot en met 28/02/2025 en moet ontvankelijk worden verklaard door het fonds.

Meer informatie vind je op www.promaz.be