Nieuws - meest recent

Egelteam zoekt vrijwilligers om de egels te helpen in de Anzegemse tuinen.

De Vlaamse regering heeft beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat nu ook voor particulieren verboden is vanaf 19 juli 2017.

Om te beletten dat kauwen in jouw schouw gaan broeden, worden de rookgaten best afgesloten met een metalen roostertje.

De gemeente en de provincie hebben de ambitie om jaarlijks enkele landschapsbedrijfsplannen uit te voeren.

Koop nu een compleet zonnepanelensysteem via de groepsaankoop

Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe wetgeving voor pesticiden van kracht. Die is strenger dan de vorige en verbiedt het gebruik van pesticiden onder meer in crèches, scholen, openbare diensten en rusthuizen.

alle informatie over asbest voortaan op asbestinfo.be

De dienst MER (milieueffectrapportage) heeft op 1 april 2014 beslist dat er door de Ruimte West-Vlaanderen aangetoond is dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Morgem' geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Hemsrode