Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteiten

Organisatoren van activiteiten met elektronisch versterkte muziek moeten bepaalde geluidsnormen naleven, je leest er meer over op https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten . Het geluidsniveau op een muziekactiviteit (voor het publiek toegankelijk) moet in principe kleiner of gelijk zijn dan 85 dB(A) LAeq,15min, dit is de wettelijke ondergrens voor het nemen van maatregelen. Daarnaast gelden voor alle muziekactiviteiten (ook niet publiek toegankelijk) omgevingsgeluidsnormen.

Als het initiatief plaatsvindt in openlucht of in een voor het publiek toegankelijke ruimte (zonder omgevingsvergunning voor permanente muziekactiviteiten) én het gaat om kermissen, carnaval, muziekfestivals, fuiven of andere bijzondere gelegenheden, dan kan bij de gemeente een afwijking worden gevraagd op de geluidsnormen tijdens een bepaalde periode (let op: dit is zeker niet nodig voor alle muziekactiviteiten).

Afhankelijk van het gewenste geluidsniveau, moet de organisator dan wel volgende maatregelen nemen:

  • kleiner of gelijk aan 95 dB(A) LAeq,15min, te nemen maatregelen: meten en visuele indicatie geluidsniveau
  • kleiner of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min, te nemen maatregelen: meten en registeren en visuele indicatie geluidsniveau, gratis ter beschikking stellen van oordopjes

Je vraagt deze toelating (die ook afwijking geeft op de omgevingsgeluidsnormen) met onderstaand formulier aan en dit minstens 30 dagen vóór de activiteit. Het college neemt vervolgens een beslissing over deze aanvraag.

Voorwaarden

Deze afwijking wordt enkel toegestaan bij openbare activiteiten, bij privé-feesten wordt deze afwijking niet toegestaan. Een afwijking kan enkel worden verkregen bij éénmalige activiteiten bij een bijzondere publieke gelegenheid (dus niet voor discotheken b.v.).
Opgelet: een toegekende afwijking betekent een aantal bijkomende beperkingen voor de muziekactiviteit. De afwijking wordt beperkt in tijd, volgens het standaardadvies van de politie: tot 1 uur 's nachts in open lucht of tent en tot 3 uur 's nachts in een zaal. Omwonenden (minstens binnen een straal van 100 meter) dienen minstens één week voor de muziekactiviteit door de organisator geïnformeerd over tijdstip, duur en aard van de activiteit. De richtlijnen van de politiediensten moeten steeds opgevolgd worden. De afwijking betekent geen toelating om de wetgeving op nachtlawaai of burenhinder niet te moeten naleven, deze blijft steeds gelden, hierop is geen afwijking mogelijk.