Cluster Omgeving - Milieu en Natuur

De Vierschaar 1
8570 Anzegem
België

Cluster Omgeving - Milieu en Natuur

Cluster Omgeving - Milieu en Natuur

Bekijk op Google Maps

Langskomen kan enkel na afspraak (zie contactgegevens hierboven).  Veel vragen kunnen echter via mail beantwoord worden.

Voor vragen rond perceelsinformatie (stedenbouw en/of milieu-informatie, bv. opvragen vergunningen) dient beroep gedaan op deze procedure: https://www.anzegem.be/vastgoedinformatie

Voor vragen rond afval kan je terecht bij: https://www.anzegem.be/adressen/cluster-omgeving-afvalbeheer  of https://www.imog.be  - meldingen sluikstort: https://www.anzegem.be/meldingen

Voor vragen wat betreft openbaar domein (onderhoud groenzones, wegen, bermen, grachten, water, ...) kan je terecht bij de cluster Infrastructuur (openbare werken): https://www.anzegem.be/adressen/openbare-werken-0 

Voor dringende interventies contacteert u best steeds de hulpdiensten: https://www.anzegem.be/hulpdiensten