Kapmachtiging bomen in bosverband

Met het Bosdecreet streeft de Vlaamse overheid naar een zo goed mogelijke bescherming van het bosareaal. Concreet houdt dat ook in dat men omzichtig moet omspringen met het kappen van bomen in bosverband.

Voor het rooien van bomen in bossen heeft men een toestemming nodig van het agentschap Natuur en Bos, tenzij de kapping al voorzien was in een bos- of natuurbeheerplan.

Let op: Voor het rooien van bomen buiten een bos, heeft men in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor een stedenbouwkundige handeling nodig, de procedure van kapmachtiging in bos is daar niet van toepassing.

Ook voor een ontbossing is een omgevingsvergunning vereist (maar dat vereist steeds een compensatie).