Stedenbouwkundig uittreksel en milieu-inlichtingen

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers moeten bij het verkopen van vastgoed bepaalde wettelijke vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden voor een deel ook bij het gemeentebestuur aangevraagd in de vorm van een stedenbouwkundig uittreksel en milieu-inlichtingen.

Een stedenbouwkundig uittreksel is de combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

  • Het plannenregister bevat alle informatie over bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau's (uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen). Een uittreksel uit het plannenregister geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn voor een bepaald perceel. 
  • Het vergunningenregister is een databank waarin afgeleverde vergunningen, weigeringen, inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen. Een uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van alle afgeleverde, geweigerde vergunningen voor een bepaald perceel.

Milieu-inlichtingen geven in hoofdzaak een overzicht van de milieuvergunningen en de bodembedreigende activiteiten van dit perceel en beschikbare informatie rond het bosdecreet en natuurdecreet.

Bij spoedprocedure wordt de beschikbare informatie bezorgd binnen de 5 werkdagen, bij een gewone procedure binnen de 30 dagen.

Door het aanvragen van deze inlichtingen, verbindt men zich er toe de retributie hiervoor te betalen.