Subsidie buitengebruikstellen stookolietank

Om bodemverontreiniging door een niet meer gebruikte stookolietank te voorkomen is het heel belangrijk om de tanks te reinigen en te verwijderen of op te vullen. Ze kunnen immers doorroesten waarna stookolieresten de bodem kunnen verontreinigen. Weet ook dat het opruimen van een stookolievervuiling veel meer kost dan het reinigen en verwijderen of opvullen van een stookolietank.

Wettelijk is het verplicht een buiten gebruik gestelde stookolietank te verwijderen. Indien dit technisch niet mogelijk is (bv. een tank gelegen onder een bovengrondse constructie), mag de tank gereinigd en opgevuld worden met zand, kunstschuim of een gelijkwaardig product.

Het buiten gebruik stellen van stookolietanks horend bij een woning wordt door de gemeente financieel aangemoedigd door een subsidiereglement.

De toelage voor het buiten gebruik stellen van een stookolietank bedraagt:

  • 100 euro voor het verwijderen van een buiten gebruik gestelde stookolietank die is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve
  • 75 euro voor het opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank die is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve
  • 50 euro indien de tank bovengronds buiten of vrijstaand in een kelder of woning is geplaatst
Voorwaarden

Belangrijk:

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient het buiten gebruik stellen wel te gebeuren onder toezicht van een erkend technicus inzake de controle voor stookolietanks, een lijst is beschikbaar op: https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-stookolietanks

 

Extra informatie

Meer informatie over het verwarmen met stookolie (controle van tanks, premie voor branders, ...) kan u steeds vinden op: http://www.informazout.be