Subsidie inzaaien groenbemesters

De gemeente Anzegem neemt de problematiek van bodemerosie heel ernstig.
Reeds sedert 1992 wordt voor het inzaaien van groenbemesters binnen de land- en tuinbouw door de gemeente Anzegem toelagen verleend.
Het inzaaien van groenbemesters verhoogt de grondkwaliteit op natuurlijke wijze. Het voorkomt bodemerosie, verbetert de structuur van de grond en verhoogt het humusgehalte.

Voorwaarden

Komen in aanmerking als groenbemester voor het bekomen van de toelage:

graszaad: 50kg/ha, wikken: 150 kg/ha, gele mosterd: 25kg/ha, bladramenas: 25kg/ha, snijrogge: 150kg/ha, klaver: 20kg/ha.  De opgegeven hoeveelheden worden beschouwd als ideale groenbemestingshoeveelheden per hectare akkerland. De toelage wordt toegekend aan land- en tuinbouwers die akkerland verbouwen op het grondgebied van Anzegem. De betoelaging heeft betrekking op maximaal 1/3 van het totaal verbouwde akkerland in Anzegem.  De toelage is eenmalig per jaar en per perceel en bedraagt maximum 25 euro per hectare ingezaaide groenbemester en maximum 300 euro per bedrijf.  Gedeelten van een hectare worden in verhouding betoelaagd.

De aanvraag voor het desbetreffende zaaijaar wordt voor 30 november ingediend bij het gemeentebestuur.

Wat moet je meebrengen?

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier
  • een kopie van de verzamelaanvraag en bijhorende luchtfoto van de betreffende percelen
  • een kopie van de factuur van de zaadlevering

 

De aanvraag kan je indienen bij de dienst landbouw.

Formulier

Verantwoordelijke dienst

De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 47
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven
De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 44
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven