Werken Schaagstraat en Rijkestraat

Gepubliceerd op Woensdag 08 mei 2024

Het afvalwater van de woningen in de Schaagstraat en Rijkestraat loopt momenteel nog in de nabijgelegen waterlopen. Daarom zullen we samen met Riopact en Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Zo wordt het afvalwater aangesloten en gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Anzegem. Gelijktijdig met de rioleringswerken wordt de straat volledig heraangelegd. In de Schaagstraat voorzien we ook een fietspad.

De start van de werken is voorzien op 17 juni 2024. Hieronder kan je al meer info vinden over de fasering en de omleiding.

Opgelet: de data bij de fasering zijn richtinggevend. Door onvoorziene omstandigheden (bv. weer) kunnen deze nog aangepast worden.