Verwaarloosde woningen en gebouwen

Verwaarlozing van woningen en gebouwen zorgt voor een slordig straatbeeld. De gemeente wil hier werk van maken en wil een aangename woonomgeving creëren en behouden. Het gemeentebestuur heeft daarvoor een reglement goedgekeurd om verwaarloosde woningen en gebouwen op te sporen, te registreren en, in geval van aanhoudende verwaarlozing, een belasting op te leggen.

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer er ernstige zichtbare of storende gebreken of tekenen van verval vastgesteld worden. Dit geldt in het bijzonder wanneer de wind- of waterdichtheid en/of de stabiliteit is aangetast, onderdelen losgekomen zijn of dreigen los te komen en voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

De verwaarlozing wordt vastgesteld door een technisch medewerker van de gemeente, die alle woningen en gebouwen beoordeeld van op het openbaar domein. Eigenaars van woningen of gebouwen die verwaarloosd zijn, ontvangen vervolgens een schrijven met bijhorend omschrijvend verslag en informatie omtrent ondersteunende maatregelen (renovatiepremies, renovatiebegeleiding…).

Op die manier wil de gemeente deze eigenaars aanzetten om het pand aan te pakken en de gebreken weg te werken. Indien blijkt dat de woning of het gebouw na 12 maanden opname in het gemeentelijk verwaarlozingsregister nog steeds verwaarloosd is, dan zal er een gemeentelijke belasting worden opgelegd.

Er zijn echter ook heel wat vrijstellingsmogelijkheden. Het pand blijft dan wel opgenomen in het gemeentelijk register, maar er dient gedurende een periode geen heffing te worden betaald. Deze vrijstellingsgronden zijn terug te vinden in het gemeentelijk belastingreglement 2020-2025.

Werd het pand opgeknapt of kan er mits voldoende bewijs aangetoond worden dat het pand niet langer verwaarloosd is, dan wordt het geschrapt van de inventaris. In geval van sloop moet alle puin van het terrein zijn verwijderd alvorens het gebouw/woning kan geschrapt worden.

Verwaarloosde bedrijfsruimten worden door de Vlaamse overheid (Ruimte Vlaanderen) geïnventariseerd. Hierover kan u via volgende link meer info vinden: https://belastingen.vlaanderen.be/LV_belasting-op-leegstaande-enof-verwaarloosde-bedrijfsruimten

De reglementering houdende registratie en belasting verwaarlozing van woningen en gebouwen kan u raadplegen op de website van de gemeente.

 

Indien u meer info wenst kan u contact opnemen met de dienst Huisvesting via beterwonen@anzegem.be