Milieu en natuur

Milieu

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Dieren

Duurzaamheid