Ontruiming gratis graven

Op alle kerkhoven wordt de procedure gestart voor het ontruimen van de gratis graven waarbij begraving plaats vond voor 31 december 2000.

Je wenst de stoffelijke resten op te graven en opnieuw te begraven in geconcedeerde (vergunde) grond?

Dan kan je een 'aanvraag tot ontgraving'  indienen én een 'aanvraag tot aankoop  van een concessie'. Deze vergunning kan voor de duur van 15 jaar of 30 jaar.

Er is geen mogelijkheid om de gratis  concessie om te zetten naar een concessie op dezelfde plaats.

Je wenst de stoffelijke resten op te graven, te cremeren en dan de urne te begraven of de as uit te strooien?

Dan moet je een aanvraag tot ontgraving indienen. Je kan dan een concessie kopen voor 15 of 30 jaar in het columbarium of urnenveld of je kan de as gratis laten uitstrooien op de strooiweide met eventueel een naamplaatje (aan te kopen).

Je wenst dat de stoffelijke resten niet langer bewaard worden?

Dan worden de bovengrondse onderdelen ofwel door jezelf weggenomen of indien je dit wenst door de gemeente. Ook hiervoor moet je het formulier aanvraag wegnemen graftekens invullen.

 

Ontvangen wij geen enkel formulier voor 1 december 2021 dan worden de grafzerken/tekens eigendom van de gemeente. Het wegnemen zal in alle sereniteit gebeuren.

 

Tarieven

De kostprijs voor een concessie bedraagt 670 euro. Deze vergunning blijft 30 jaar geldig en kan nadien mits bijbetaling verlengd worden.

De prijs van een grafkelder varieert naargelang de grootte van 650 tot 1.300 euro

De prijs voor een naamplaatje op de strooiweide kost 67 euro.

De prijs van een ontgraving bedraagt 800 euro voor een kist en 100 euro voor een urne.

Dit zijn de tarieven voor inwoners. Voor niet-inwoners is dit x 1,5

Meer info?