Bebossing landbouwgrond

Voor het bebossen van landbouwgrond is een vergunning vereist van het college van burgemeester en schepenen.

Het Vlaams gewest biedt ook subsidies en het advies bij het bebossen van landbouwgrond, het Agentschap voor Natuur en Bos begeleidt dit proces.

Voorwaarden

Aanvraag tot vergunning voor het bebossen van landbouwgrond

Deze moet je schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Vermeld volgende zaken bij de aanvraag:

  • naam aanvrager, in voorkomend geval toestemming van eigenaar en/of gebruikers
  • motivatie
  • kadastrale percelen
  • plan met duidelijke aanduiding van het te bebossen gebied
  • boomkeuze

 

Aanvraag subsidie en advies

Bij het agentschap voor Natuur en Bos kan je terecht voor subsidie, begeleiding en vragen bij het bebossen van landbouwgrond