Bebossing landbouwgrond

Voor het bebossen van landbouwgrond is een vergunning vereist van het college van burgemeester en schepenen.

Het Vlaams gewest biedt ook subsidies en het advies bij het bebossen van landbouwgrond, het Agentschap voor Natuur en Bos begeleidt dit proces.

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Vergunning aanvragen

De aanvraag tot vergunning voor het bebossen van landbouwgrond moet u schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Vermeld volgende zaken bij de aanvraag:

- Naam aanvrager, in voorkomend geval toestemming van eigenaar en/of gebruikers

- Motivatie

- Kadastrale percelen

- Plan met duidelijke aanduiding van het te bebossen gebied

- Boomkeuze

Dienst: Kanaal:
Postadres

Stap 2:

Aanvraag subsidie en advies

Bij het agentschap voor Natuur en Bos kan u terecht voor subsidie, begeleiding en vragen bij het bebossen van landbouwgrond

 

Dienst:

Verantwoordelijke dienst

De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 44
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven