Bebossing landbouwgrond

Voor het bebossen van landbouwgrond is een vergunning vereist van het college van burgemeester en schepenen (veldwetboek).

Het Vlaams gewest biedt ook subsidies  bij het bebossen van landbouwgrond, voor begeleiding en advies kan je gratis terecht bij de Bosgroep.

Voorwaarden

Aanvraag tot vergunning voor het bebossen van landbouwgrond

Deze moet je schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Vermeld volgende zaken bij de aanvraag:

  • naam aanvrager, in voorkomend geval toestemming van eigenaar en/of gebruikers
  • motivatie
  • kadastrale percelen
  • plan met duidelijke aanduiding van het te bebossen gebied
  • boomkeuze