Reglementen interne zaken

 

GEMEENTE (voor 1 juli 2021)

Rechtspositieregeling Gemeente en OCMW - 190910  -  besluit  (gepubliceerd op 23 september 2019)

Rechtspositieregeling Gemeente Anzegem- 180703

Deontologische code personeel  gemeente

Arbeidsreglement - bijlage tijdsregistratie - notule (Gepubliceerd op 23 december 2019)

Rechtspositieregeling - bijlage 1 - bijlage 3 (Gepubliceerd op 25 mei 2020)

Arbeidsreglement met bijlage tijdsregistratie - notule (Gepubliceerd op 25 mei 2020)

Rechtspositieregeling gemeente Anzegem: notule toepassing sectoraal akkoord 2020 - gecoördineerde versie (Gepubliceerd op 24 juli 2020)

Rechtspositieregeling - gemeenteraad 13 oktober 2020: wijziging bijlage 1 en bijlage 3 - notule (Gepubliceerd op 27 oktober 2020)

Rechtspositieregeling - wijziging bijlage 1 en  bijlage 3 - notule gemeenteraad  (gemeenteraad van 11 februari 2021- Gepubliceerd op 18 februari 2021)

 

OCMW (voor 1 juli 2021)

Rechtspositieregeling Gemeente en OCMW - 190910  -  besluit  (gepubliceerd op 23 september 2019)

Rechtspositieregeling OCMW Anzegem -171116

Deontologische code personeel OCMW

Arbeidsreglement - bijlage tijdsregistratie - notule (Gepubliceerd op 23 december 2019)

Rechtspositieregeling - bijlage 1 - bijlage 3 (Gepubliceerd op 20 mei 2020)

Arbeidsreglement met bijlage tijdsregistratie  - notule (Gepubliceerd op 25 mei 2020)

Rechtspositieregeling gemeente Anzegem: notule toepassing sectoraal akkoord 2020 - gecoördineerde versie (Gepubliceerd op 24 juli 2020)

Rechtspositieregeling - wijziging bijlage 1 en  bijlage 3 - notule OCMW-raad (OCMW-raad van 11 februari 2021- Gepubliceerd op 18 februari 2021)

 

Vanaf 1 juli 2021 worden alle meldingsplichtige documenten in de toepassing hieronder verzameld (klik op kalender om het juiste bestuurorgaan te selecteren).
Indien u de toepassing niet goed kunt laden, kunt u rechtstreeks naar de toepassing gaan.